Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

musaozkan.com (Web sitesi) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla musaozkan.com tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
E-posta : info@musaozkan.com

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI
Web sitesinin ziyaretçilerine ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 

   1. Kimlik / İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

   1. İletişim / İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  1. İşlem güvenliği / Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aktarılması mümkün olanlar ve bunların aktarılabileceği yerler aşağıda sıralanmıştır:

 

   1. Kimlik / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

   1. İletişim / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

  1. İşlem güvenliği / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Ziyaretçilere ait kişisel verilerden kimlik ve iletişim bilgileri, ziyaretçinin ancak web sitesinde mevcut bir yazıya yorum yapması halinde ve ilgili kişinin manuel olarak bu bilgileri yorum formuna girmesiyle elde edilmektedir.
Elde edilen bir diğer bilgi ise ziyaretçilerin IP adresi olup bu işlem otomatik olarak sunucu tarafından gerçekleşmektedir.
Ziyaretçilerden elde edilen bu kişisel verilerden kimlik ve iletişim bilgisi; ziyaretçinin isim ve e-posta bilgisinden ibaret olup ziyaretçinin yorum yapmak amacıyla yorum formunu doldurması sırasında açık rızası da alınarak kişisel veri işlenmektedir.
Ziyaretçinin IP adresinin kaydedilmesi ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2-f maddesi kapsamında işlenmektedir.

“https://www.musaozkan.com”

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ
Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

 

   1. Kimlik / Kimlik bilgisinin edinilmesinden itibaren 10 yıl

   1. İletişim / İletişim bilgisinin edinilmesinden itibaren 10 yıl

  1. İşlem güvenliği / Kişisel verinin işlenmesinden itibaren 10 yıl

 

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 

   1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

   1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

   1. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

   1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

   1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

   1. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

   1. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

   1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

  1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

Saygılarımızla;
musaozkan.com

 


Önemli hatırlatma: Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5’inci maddesinin 1’inci bendinin f fıkrasına göre “Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekmektedir.”
Bu kapsamda; okuduğunuz bu aydınlatma metni, açık rızanızın alındığı anlamına gelmez. Açık rızaya dayalı olarak işlediğimiz kişisel verileriniz yalnızca adı soyadı ile e-posta bilgileriniz olup bunların işlendiği tek yer ise YORUM bölümüdür.
Herhangi bir yazının altına yorum yazarak web sitemize ulaşmak istediğinizde, yorum onay kutusunun hemen üstünde yer alan bilgilendirme ile de sabittir ki; ancak açık rıza vermeniz halinde kimlik ve iletişim bilgilerinizi işleyebiliriz.
Bu nedenle; açık rıza vermek istemiyorsanız, lütfen yorum yazarak bize ulaşmayın.
Bu durum, hizmetin açık rıza şartına bağlanması olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü web sitemizde gezinmek ve bilgiye ulaşmak hiçbir şarta tabi olmadığı gibi, MUSAÖZKAN LOJİSTİK’e soru sormak için ona doğrudan ulaşabilir ve şu sayfada belirtilen sosyal medya hesaplarından onunla iletişime geçebilirsiniz:
http://www.musaozkan.com/
Bu da göstermektedir ki; yorum yaparak soru sormak ziyaretçinin tercih edip etmemekte özgür olduğu bir seçenektir.
musaozkan.com olarak yasal yükümlülük gereği olmadıkça kişisel verilerinizi işlememek ana gayemizdir ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda ne kadar hassas olduğumu bilmenizi önemle istirham ederiz.

Gizlilik politikamıza şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: “Gizlilik Politikası“